Tradycje firmy sięgają 1992 roku. Powstanie firmy było odpowiedzią na panujące wówczas problemy zaopatrzeniowe w istniejących przesiębiorstwach i zapotrzebowanie na narzędzia oraz nowe technologie w licznie powstających nowych firmach. Założyciel firmy wykorzystał dla jej rozwoju wiedzę, o potrzebach przedsiębiorstw, jaką zdobył pracując w służbach utrzymania ruchu.

Dzisiaj celem firmy jest praca na rzecz wygody, rozwoju i obniżenia kosztów zaopatrywanych firm. Wśród naszych klientów są firmy meblarskie, przerobu drewna, producenci konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, warsztaty samochodowe, lakiernicze, elektryczne, producenci łodzi, firmy budowlane i przedsiębiorstwa handlowe.

Posiadamy szeroki asortyment narzędzi. Pozwala to na sprawne zaopatrywanie naszych klientów zarówno w narzędzia podstawowe, jak również incydentalne.

Dążąc do coraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów oferowany asortyment rozszerzyliśmy o artykuły BHP, odzież i obuwie robocze, a także inne towary. Duża, zróżnicowana cenowo oferta firmy przyjazna jest dla nowo powstających firm i klientów indywidualnych.

Zapraszamy do współpracy!