Zarejestruj się!

Zach?camy do zarejestrowania si?!

Kliknij w i zobacz dlaczego. download putty latest version


BUTY BRR Z PODNOSKIEM

Buty robocze bezpieczne
– wykonane ze skóry bydl?cej
– buty typu trzewik, si?gaj?ce kostki
– podeszwa olejoodporna wykonana z podwójnego poliuretanu
– absorpcja uderze? pod pi?t?
– stalowy podnosek wytrzyma?y na uderzenia z energi? 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
– typ SB, spe?niaj? wymagania normy EN345-1

Cena brutto: 44 puttygen download ,14 z?/szt


KRĄŻKI NA RZEP 125MM KLINGSPOR PS18EK

Specjalistyczny wyrób do szlifowania drewna i elementów drewnianych.

Oferowane kr??ki wyst?puj? w nast?puj?cych formach i uk?adach otworów:
b/o – kr??ki bez otworów
6 otw. – 6 otworów odpylaj?cych o ?rednicy 10mm na obwodzie 80mm
8 otw. – 8 otworów odpylaj?cych o ?rednicy 10mm na obwodzie 65mm
8+1 otw. – 8 otworów odpylaj?cych o ?rednicy 10mm na obwodzie 120mm + 1 otwór ?rodkowy „> o ?rednicy 17mm

Cena brutto: 0 ,46 z?/szt


KRĄŻKI NA RZEP 150MM KLINGSPOR PS18EK

WIERTARKA UDAROWA 1010W MAKITA HP 2071

Lampka kontrolna sygnalizuj?ca usterki przewodu i wy??cznika
Lampka ostrzegawcza sygnalizuj?ca przeci??enie
Sprz?g?o przeci??eniowe chroni?ce u?ytkownika i przek?adni? w przypadku zablokowania wiert?a
Pokr?t?o regulacji dla sta?ej pr?dko?ci obrotowej pod obci??eniem i z uk?adem ?agodnego rozruchu
Przek?adnia dwubiegowa z blokad?
Mocna, smuk?a obudowa przek?adni z aluminum odlewanego pod ci?nieniem

 DOSTARCZONE WYPOSA?ENIE
 Walizka
Uchwyt boczny
Uchwyt wiertarski szybkomocuj?cy
Ogranicznik g??boko?ci

Moc znamionowa: 1.010 W
Pr?dko?? obr. na biegu ja?owym 1 Bieg 0-1.200 obr./min
Pr?dko?? obr. na biegu ja?owym 2 Bieg:0-2.900 obr./min
Cz?st. udarów na biegu ja?owym 1 Bieg:0-24.000 /min
Cz?st. udarów na biegu ja?owym 2 Bieg:0-58.000 /min
Zakres mocowania: 2 download putty brew ,0-13 mm
Zdolno?? wiercenia w betonie do: 20/13 mm
Zdolno?? wiercenia w drewnie do: 40/25 mm
Zdolno?? wiercenia w stali do: 16/8 mm
Wymiary „> (DxSxW): 362x70x220 mm
Ci??ar: 2 ,5 kg

Cena brutto: 707,25 z?/szt


FREZ WĘGLIKOWY RBF (KSZTAŁT F) 12X25X6 Z=6X OSTROŁUKOWY

Frez z w?glików spiekanych hiperboliczny z kulistym przekrojem do obróbki w?skich kszta?tów przedmiotów.

?rednica 12mm
Wysoko?? 25mm
?redn. uchwytu 6mm

Cena brutto: 32 ,50 z?/szt


WIERTARKA UDAROWA 680W MAKITA HP1640

Wi?ksza wydajno?? wiercenia, d?u?szy okres u?ytkowania i mocniejszy silnik 680 W
2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
Obroty w lewo/prawo z elektronicznym uk?adem regulacyjnym i blokad? wy??cznika
D?wignia zmiany trybu pracy
Ergonomicznie ukszta?towana r?koje?? z gumowanym uchwytem –  dodano pow?ok? gumow? z boku obudowy dla pewniejszego chwytu narz?dzia
Du?y wy??cznik z pokr?t?em regulacji
D?u?sza ?ywotno?? szczotek w?glowych
Uchwyt wiertarski na kluczyk
HP1640Kw praktycznej walizce

DOSTARCZONE WYPOSA?ENIE
Uchwyt boczny
Uchwyt wiertarski z wie?cem z?b
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego 13
Ogranicznik g??boko?ci

Moc znamionowa: 680 W
Pr?dko?? obr. na biegu ja?owym: 0-2.800 obr./min
Cz?st. udarów na biegu ja?owym: 0-44.800 /min
Zakres mocowania: 1 download putty brew ,5-13 „> mm
Zdolno?? wiercenia w betonie do: 16 mm
Zdolno?? wiercenia w drewnie do: 30 mm
Zdolno?? wiercenia w stali do: 13 mm
Wymiary (DxSxW): 303x72x222 „>
mm
Ci??ar: 2,0 kg

Cena brutto: 290,28 z?/szt


TAŚMA SAMOPRZYLEPNA 48 BRĄZOWA

Ta?ma samoprzylepna polypropylenowa z emulsj? klej?c? na bazie naturalnej gumy i naturalnego rozpuszczalnika , pigmentu, plastycydów i antyoxydów.

Wymiar ta?my 48mmx66y.
Opakowanie zgrzewka/karton – 6/36szt.

Cena brutto: 2,57 z?/szt

download putty latest version


SZLIFIERKA KĄTOWA MAKITA GA 9020 2200W / 230MM

Z funkcj? “anti-restart”
Ogranicznik pr?du rozruchowego
Dobrze przemy?lana konstrukcja przeciwpy?owa
Pow?oka „Zick-Zack” wirnika i izolacja stojana wykonana warstwowo technik? proszkow? umo?liwiaj?ca prac? elektronarz?dzia w trudnych warunkach
Pier?cie? labiryntowy chroni?cy ?o?ysko kulkowe przed py?em szlifierskim
Ko?a z?bate ze spieków dla d?u?szego okresu eksploatacji
Szczotki w?glowe wymieniane z zewn?trz

Moc znamionowa: 2.200 W
Pr?dko?? obr. na biegu ja?owym: 6.600 obr./min
?rednica tarczy: 230 mm
Gwint wrzeciona: M14 x 2
Wymiary (DxSxW): 473 x 249 x 140 mm
Ci??ar: 5 puttygen download ,8 kg

Cena brutto: 499,38 z?/szt


SZLIFIERKA KĄTOWA MAKITA GA5030 720W / 125MM

Nowy, kompaktowy i ergonomiczny kszta?t
Bardzo wygodna przy ka?dym sposobie chwytania
Ma?a obudowa przek?adni
Mocniejszy  silnik 720 W ma wy?sz? odporno?? na ciep?o
Zwi?kszony stopie? odchylenia r?koje?ci do 20°
Dwa pier?cienie typu labiryntowego uszczelniaj? ?o?yska kulkowe i ca?kowicie chroni?
mechanizm przek?adni oraz silnik przed py?em i zabrudzeniem

Moc znamionowa: 720 W
Pr?dko?? obr. na biegu ja?owym: 11.000 obr./min
?rednica tarczy: 125 mm
Gwint wrzeciona: M14 x 2
Wymiary (DxSxW): 266 x 138 x 103 mm
Ci??ar szlifierki: 1,8 kg

 

Cena brutto: 249 putty download ,69 z?/szt